Kunstkring

Iedere 3e donderdag van de maand (uitgezonderd de vakantiemaanden) van 09.30 – 12.00 uur. Informatie: mevr. L. Palmen 046 475 14 50 of luciepalmen@hetnet.nl

De Kunstkring is gestart in 1999 en sindsdien komen ze bij elkaar om te genieten van kunst in de brede zin van het woord. Het is opvallend dat als je samen geniet van iets en er samen over van gedachten wisselt ……… het nog veel mooier wordt. Kunst is er dan ook in heel wat vormen, het is veel meer dan Rembrandt, Vondel, Mozart, Cuypers of Annie M.G. Schmidt.

De Kunstkring is een door derden, in samenwerking met de KBO, georganiseerde activiteit en de contributie bedraagt € 40,-- per jaar. Naast de maandelijkse bijeenkomsten organiseert men minimaal één excursie per jaar.