Contributie

De contributie is door de Algemene Ledenvergadering voor het jaar 2018 vastgesteld op € 17,50 per kalenderjaar. Betaling bij voorkeur via automatische incasso en deze wordt eind januari afgeschreven. Leden die geen automatische incasso hebben afgegeven dienen de contributie voor 1 februari over te maken op onze bankrekening NL 79 RABO 01 160 99 194 te name van KBO Oud-Geleen onder vermelding van: Contributie 2017.